iran canada چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:29 ق.ظ نظرات ()

جایگاه و جمعیت زبان فارسی در کانادا
براساس سرشماری سال ۱۹۹۶ در کانادا ، تعداد ۴۴۰۴۸۵ نفر ، زبان فارسی را به عنوان زبان مادری خود اعلام کرده اند . در دوره ی ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ رشد جمعیت فارسی زبان و نیز افزایش تعداد مهاجران از کشورهای فارسی زبان موجب شده است تا این زبان در شمار ده زبان اول جدول رده بندی زبان های غیر رسمی کانادا قرار گیرد .
جمعیت فارسی زبان کانادا ۱/۵ درصد جمعیت کانادا را تشکیل می دهند که بیشتر آن ها در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند . حدود نیمی از فارسی زبان ها در تورنتو ساکن اند ، به طوری که در سال ۲۰۰۶ در این شهر زبان مادری حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر فارسی اعلام شده است . مونترال دومین شهر مهم کانادا ۲۵۰۰۰ نفر فارسی زبان دارد .