iran canada چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:29 ق.ظ نظرات ()

سخن گفتن به دو زبان رسمی

زبان های انگلیسی و فرانسه دو زبان رسمی کشور کانادا به شمار می روند .آمار سال ۱۹۹۶ حاکی از افزایش تعداد کسانی است که از دو زبان انگلیسی و فرانسه استفاده می کنند . و استان کبک بیشسترین تعداد دو زبانه ها را در خود جای داده است .بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تعداد کسانی که به هر دوزبان رسمی قادر به تکلم بوده اند از ۲۸ در صد به ۳۸ درصد افزایش یافته است . یعد از کبک ، استان نیوبوانزویک قرار دارد که ۴۰ درصد مردم آن ، به دو زبان صحبت می کنند . اینرقم در سال ۱۹۷۱ ، حدود ۲۲ در صد بوده است . انتاریو از این جهت در رده ی سوم قرار دارد .

در سال ۱۹۹۶ جمعیت دو زبانه ها در این استان سال ۱۹۷۱ حدود ۳ درصد رشد را نشان می دهد . این بررسی ها نشان می دهند ، تعداد کسانی که زبان مادری شان فرانسه است و از هر دو زبان رسمی استفاده می کنند ۵ برابر تعداد کسانی است که زبان مادری شان انگلیسی است و به هر دو زبان تکلم می کنند .