iran canada چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:32 ق.ظ نظرات ()

احساس مسئولیت :

  • توانایی در تدوین اهداف و در نظر گرفتن اولویت ها در کارو زندگی شخصی .
  • توانایی در برنامه ریزی و مدیریت زمان ، پول  و دیگر منابع برای دستیابی به اهداف .
  • پذیرش مسئولیت تصمیم های گرفته شده .